Amerika.Nu är en oregelbundet uppdaterad webskrift som med en konservativ prägel kommenterar samtidens USA.


Tio senaste:

Valvaka 2008

Vådan av att avväpna laglydiga medborgare

Giuliani och Menino - mer som varandra än andra

Valvaka 2006: Kongressval, delstatsval, folkomröstningar

I Wal-Mart finns det sex Amerika

Djävulen bär Prada

Invånare och väljare i USA

Uppsagd i USA.

Kom. Hem. Nu.

Metros vulgära chefer väcker avsky

Om Amerika.NuPOLITIK

George Bush tar kommandot igen

2003-01-08

Än en gång försöker George Bush sätta ramarna för den ekonomiska och politiska debatten med ett relativt stort men lättöverskådligt skattesänkningsförslag. Bäst av allt: Det är ett oväntat bra förslag.

Sänkta marginalskatter. Skattesänkningsförslaget från 2001 inför successivt lägre skattesatser. Med stimulanspaketet vill Bush införa de nya skatterna från och med första januari i år. Det är ett odelat bra förslag. De nya skattesatserna skulle således vara följande:

10%
15%
25%
28%
33%
35%

Notera att skattesatserna endast gäller den federala inkomstskatten. De flesta delstater har egna inkomstskatter.

Avskaffa beskattningen av aktieutdelningar. En del ekonomer och republikaner menar att aktieutdelningar är dubbelbeskattade så tillvida att utdelningen kommer från pengar som redan vinstbeskattats. Modelltanken är att slopad utdelningsskatt leder till att pengar frigörs från företag vars ägare inte vill dra på sig dubbelsmällen och söka sig till mer produktiva placeringar. Förhoppningsvis är det antagandet mer rätt än fel.

Förlänga a-kassan. Den här punkten påminner en hel del om ståltullarna förra våren: Ideologiskt osmältbara, valpolitiskt kanske nödvändiga. Valpolitiskt fungerade uppenbarligen ståltullarna, så det är väl inte mer än rätt att lita på Bush även i den här frågan. Men ett sätt att minska arbetslösheten är det definitivt inte.

Införa ett "återanställningsbidrag" som ger arbetssökande upp till $3000 om de skaffar ett nytt jobb inom en 13-veckorsperiod. Hur pass smart det här förslaget egentligen är beror antagligen på dess detaljer, men som idé är det helt rätt: Mer pengar till de som jobbar.

Öka familjeavdraget från $600 till $1000 per barn. Det förslaget är en rejäl tidigareläggning av en höjning som ursprungligen var planerad att träda i kraft 2010. Avdragets uppenbara fördel är naturligtvis att det minskar den beskattningsbara inkomsten för familjer. Nackdelen är att bidraget, som är inkomstbetingat, ökar progressiviteten i skattesystemet. Men det kan man rätta till med en ny marginalskattesänkning vid senare tillfälle.

Paketet saknar lyckligtvis två punkter som brukar vara legio i amerikanska skatteförslag: Det ger inga nya avdrag till storföretag (det innehåller däremot en höjning av ett befintligt avdrag för småföretag) och det ger inga pengar till delstaterna (utöver återanställningsbidraget). Delstaterna lät utgifterna skena i väg näst intill okontrollerat under det glada 90-talet och står nu inför stora budgetunderskott. Nå, det är enligt författningen delstaternas privilegie att sköta sina budgetar bäst de vill. Lycka till!

Klokt nog avstår Bush från att försöka "finansiera" förslaget med motsvarande nerskärningar i statsbudgeten. Ett sådant förfarande hade för det första motverkat stimulanspaketets syfte, för det andra hade det oundvikligt skapat ett intensivt motstånd mot förslaget. Bättre är att underskottsfinansiera det och låta ekonomisk tillväxt lösa underskottet.

Paketets totala kostnad är $674 miljarder under de kommande tio åren. Som jämförelse kan nämnas att USAs årliga BNP är drygt $10 000 miljarder.
Amerika Nu Amerika Nu Amerika Nu

Amerika.Nu - USA utan ursäkter

Photos from the U.S.: Picture America