Amerika.Nu är en oregelbundet uppdaterad webskrift som med en konservativ prägel kommenterar samtidens USA.


Tio senaste:

Valvaka 2008

Vådan av att avväpna laglydiga medborgare

Giuliani och Menino - mer som varandra än andra

Valvaka 2006: Kongressval, delstatsval, folkomröstningar

I Wal-Mart finns det sex Amerika

Djävulen bär Prada

Invånare och väljare i USA

Uppsagd i USA.

Kom. Hem. Nu.

Metros vulgära chefer väcker avsky

Om Amerika.NuSAMHäLLE

Michael Moore och skjutvapnen

2003-01-13

Föga förvånande gör Michael Moore succee i Europa med sin senaste film "Bowling for Columbine". Som åsiktsentreprenör spelar Moore i elitserien, men som opinionsbildare harvar han i sämsta farmarligan. Förmodligen trivs han med det.

USA har som bekant en mordfrekvens som vida överträffar samtliga andra industrialiserade länders. 2001 begicks det cirka 5,7 mord per 100 000 invånare, si så där 3-6 gånger mer än vad som är fallet i europeiska länder. Vapenmotståndarna brukade skylla den höga amerikanska mordfrekvensen på att så många amerikaner äger vapen. För att minska våldsbrottsligheten ville de i varierande utsträckning begränsa rätten att inneha vapen.

Vad vapenmotståndarna bekvämt bortsåg från är att cirka hälften av USAs mord begås av svarta, vilka utgör 12-13% av befolkningen. Vapenmotståndarna försökte enkelt uttryckt att lösa vad som huvudsakligen är ett svart storstadsproblem genom att klämma åt vita landsbyggdsväljare.

Föga förvånande har den strategin misslyckats gång på gång, senast när George Bush vann valet 2000 genom att knipa röster från traditionella demokratiska väljare i stater som Tennessee, Ohio och framförallt West Virginia.

Ställda inför sitt misslyckande i val och valda församlingar har det demokratiska partiets vänsterflygel hemfallit åt att skylla det på väljarnas rasism, hellre än att syna sin egen politik. Med "Bowling for Columbine" har Moore gjort sig till den mest framträdande av den tesens budbärare.

Det är säkert trösterikt för Manhattans marxister och Europas anti-amerikaner att av Moore än en gång få bekräftat att amerikanarna är som irrationella småbarn som låter sig luras till rasism och våldsförhäligande. Moores ståndpunkt är av intervjuer att döma att USAs problem är rasism och att lösningen är socialism. Det är inte ett budskap som ökar demokraternas chanser att återvinna makten i Washington. Det är å andra sidan inte Moores bekymmer: Hans publik är inte intresserad av politiska alternativ eller ens rimliga lägesanalyser, den vill bara höra hur hemskt det är med kapitalism.

Och entreprenör Moore misslyckas sällan med att tillfredsställa den efterfrågan.
Amerika Nu Amerika Nu Amerika Nu

Amerika.Nu - USA utan ursäkter

Photos from the U.S.: Picture America