Amerika.Nu är en oregelbundet uppdaterad webskrift som med en konservativ prägel kommenterar samtidens USA.


Tio senaste:

Valvaka 2008

Vådan av att avväpna laglydiga medborgare

Giuliani och Menino - mer som varandra än andra

Valvaka 2006: Kongressval, delstatsval, folkomröstningar

I Wal-Mart finns det sex Amerika

Djävulen bär Prada

Invånare och väljare i USA

Uppsagd i USA.

Kom. Hem. Nu.

Metros vulgära chefer väcker avsky

Om Amerika.NuPOLITIK

Vapenlobbyn spöar advokater

2003-05-03

I en duell mellan två av USAs mäktigaste lobbygrupper tycks det som att civilrättsjuristerna kommer att förlora. Kongressen förefaller vara på väg att rösta igenom en lag som skyddar vapenindustrin från att hållas ansvarig för skador som vållats av våldsbrottslingar.

Lagförslaget, snärtigt känt som "Protection of Lawful Commerce in Arms Act", har vunnit gehör med röstsiffrorna 285 - 140 i representanthuset (68 demokrater röstade för förslaget medan tre republikaner röstade mot det). Nu hänskjuts frågan till senaten som måste godkänna förslaget innan det kan träda i kraft. Motionen slår fast att tillverkare och distributörer inte kan hållas ansvariga för skador som vållats av olagligt bruk av skjutvapen:

"Businesses in the United States that are engaged in interstate and foreign commerce through the lawful design, manufacture, marketing, distribution, importation, or sale to the public of firearms or ammunition that has been shipped or transported in interstate or foreign commerce are not, and should not, be liable for the harm caused by those who criminally or unlawfully misuse firearm products or ammunition products that function as designed and intended."

Lagen syftar till att sätta stopp för de många stämningar som rests mot branschen av bland andra städer och intresseorganisationer. Stämningarna har gjort gällande att vapenindustrin är skadeståndsansvarig för kostnader som vållats av döds- och skadeskjutningar, samt för kostnader för förebyggandet av dem.

Det reella syftet med stämningarna är dock att göra slut på den amerikanska vapenindustrin och därmed vapenägande i stort. Den verkliga jackpotten vore gigantiska skadestånd mot branschföretagen, liknande de som drabbat tobaks- och asbetsindustrierna, men även mindre framgångar kan göra livet surt för vapenbranschen. Ja, det krävs inte ens några framgångar överhuvudtaget. Allt som krävs är att stämma och stämma och stämma igen tills branschen är åderlåten av rättegångskostnader.

2000 gick anrika revolver- och pistoltillverkaren Smith & Wesson med på en förlikning som förhandlats fram av det amerikanska bostadsdepartementet i vilken företaget åtog sig långtgående förändringar av sin verksamhet i utbyte mot att lokala och federla myndigheter lade ner pågående eller planerade stämningar av företaget.

"If you don't sign your bankruptcy lawyers will be knocking at your door" lovade New Yorks justitieminister Eliot Spitzer de vapentillverkare som inte undertecknade avtalet.

Vapenägarnas olika intresseorganisationer, med mäktiga National Rifle Association i spetsen, gick till motattack, främst i form av en bojkott som torpederade S&W. På ett år sjönk företagets försäljning med uppskattningsvis 40-50%. Inga andra tillverkare skrev på avtalet.

Det visade sig mycket snabbt att inte ens de lokala myndigheterna som stämt vapentillverkarna var särskilt förtjusta i uppgörelsen, bland annat för att den inte innehöll någon ekonomisk kompensation för kostnader som vållats av skjutvapen. Flera städer ratade omedelbart avtalet.

I dag är förlikningen praktiskt taget död, S&W har fått nya ägare och i domstolarna har städerna åkt på en räcka nederlag (ett par framgångar kommer antagligen att hävas efter överklaganden).

Representanthusets godkännande av motionen är inte bara en seger för vapenlobbyn, det är också ett underkännande av de domare som försöker undergräva den lagstiftande församlingens auktoritet genom att tillåta "juridiska teorier" som i praktiken innebär att domstolarna stiftar lagarna i stället för att tolka och upprätthålla dem.
Amerika Nu Amerika Nu Amerika Nu

Amerika.Nu - USA utan ursäkter

Photos from the U.S.: Picture America