Amerika.Nu är en oregelbundet uppdaterad webskrift som med en konservativ prägel kommenterar samtidens USA.


Tio senaste:

Valvaka 2008

Vådan av att avväpna laglydiga medborgare

Giuliani och Menino - mer som varandra än andra

Valvaka 2006: Kongressval, delstatsval, folkomröstningar

I Wal-Mart finns det sex Amerika

Djävulen bär Prada

Invånare och väljare i USA

Uppsagd i USA.

Kom. Hem. Nu.

Metros vulgära chefer väcker avsky

Om Amerika.NuBOSTON

Borgmästaren och skattefrälset

2003-05-17

Ställd inför en budgetkris letar Bostons borgmästare Thomas Menino efter skatteintäkter från delstatens skattefrälse, ideella föreningar. Inte vilka ideella föreningar som helst, utan skolor som Harvard och MIT.

I Massachusetts är sedan 1850-talet vissa typer av ideella organisationer befriade från att betala skatt, inklusive omsättnings- och fastighetsskatter, två av de viktigaste inkomstkällorna för de flesta samhällen.

Ett av motiven till det något märkliga skattefrälset är att skolor och sjukhus anses bidra med allmännyttiga tjänster som uppväger skattebortfallet. I praktiken betalar dock de flest skattebefriade intsitutioner en slags frivillig goodwill-skatt kallad "payment in lieu of taxes" (betalningar i stället för skatter), ofta förkortat till Pilot. En Pilotavgift kan uppgå till så mycket som 25% av vad fastigheten hade genererat i fastighetsskatt om den varit kommersiell ägo.

Nu när Boston i likhet med Massachusetts i stort står inför ett besvärligt budgetunderskott försöker Menino öka betalningarna från stadens skattebefriade institutioner. Enligt Boston Globe betalar Boston University i år 3,2 miljoner dollar i Pilot, medan Harvard, som äger mer än dubbelt så mycket land som BU, inte betalar mer än 1,6 miljoner.

Rent tekniskt sett finns det inte så mycket Menino kan göra för att få mer pengar från Harvard då lagen förbjuder honom att använda tillgång till stadens offentliga tjänster som ett påtryckningsmedel. I praktiken kan förstås borgmästaren skapa trassla med skolan, bland annat genom att manipulera stadsplansreglerna för att försvåra effektivt utnyttjande av skolans fastigheter.

Bostons taxeringschef uppskattar enligt Globe att staden skulle kunna fördubbla de 23 miljoner om året som staden får i år i Pilobetalningar om alla skattebefriade institutioner betalade i samma utsträckning som BU. Harvard försvarar sig med att skolan på andra sätt bidrar till staden, bland annat i form av billiga lån till ideella föreningar i Boston och bidrag till fritidsaktiviteter i de stadsdelar där Harvard äger mest fastigheter, Allston och Brighton i nordvästra Boston.

Vanligtvis uppstår det meningsskiljaktigheter om Pilotpengarna när en skola eller ett sjukhus köper en komersiell fastighet eller tomt och på så vis tar en tugga ur stadens skattebas. Förra året stod Watertown norr om Boston inför risken att bli av med en tredjedel av sitt beskattningsbara kommersiella fastighetsbestånd när Harvard köpte ett stort komplex. Tvisten löstes med hjälp av ett generöst Pilotavtal som löper ända till 2054.
Amerika Nu Amerika Nu Amerika Nu

Amerika.Nu - USA utan ursäkter

Photos from the U.S.: Picture America