Amerika.Nu är en oregelbundet uppdaterad webskrift som med en konservativ prägel kommenterar samtidens USA.


Tio senaste:

Valvaka 2008

Vådan av att avväpna laglydiga medborgare

Giuliani och Menino - mer som varandra än andra

Valvaka 2006: Kongressval, delstatsval, folkomröstningar

I Wal-Mart finns det sex Amerika

Djävulen bär Prada

Invånare och väljare i USA

Uppsagd i USA.

Kom. Hem. Nu.

Metros vulgära chefer väcker avsky

Om Amerika.NuPOLITIK

Trubbel i Ohio

2003-05-20

Ohio var den enda av de industrialiserade s.k. "slagsfältsstaterna" som George W Bush vann i valet 2000. De senaste årens sega ekonomi har dock slagit hårt mot delstaten och lett till hög arbetslöshet och svällande budgetunderskott. I februari utkom en opinionsundersökning i vilken den republikanske guvernören Bob Taft fick godkänt av endast 40% av de tillfrågade, jämfört med 66% ett halvår tidigare.

Den dramatiska vändningen kommer dessutom bara några månader efter Tafts omval i november, en jordskredsseger som då föreföll cementera Ohio som en republikansk delstat.

Tafts seger kom dock mot en vänsterradikal demokrat utrustad med en extremt skral kampanjkassa - mindre än en miljon dollar - som inte tillät TV-reklam. I stället förde utmanaren större delen av sin kampanj på internet. Med en närmast osynlig vänsterdemokrat som motståndare återvaldes Taft med 58% av rösterna.

Bush hade inför valet 2000 goda förhoppningar om att vinna några av slagfältsstaterna i den industrialiserade mellanvästern, men den enda som han i slutändan vann - och med mindre marginal än väntat - var Ohio. Med sina 20 elektorröster är Ohio livsviktig för Bushs omval nästa år.

Det bör påpekas att Bush ännu så länge åtnjuter ett betydligt större stöd bland Ohiobor än vad Taft gör. I april, dagarna efter erövringen av Bagdad, fick Bush godkänt av 76% av de tillfrågade. För skötseln av ekonomin fick Bush dock bara godkänt av 57%.

Åtskilliga republikanska väljaranalytiker, politiker och opinionsbildare är av uppfattningen säkerhetspolitiken kommer att väga tungt i nästa års val, en uppfattning som om ett år kan komma att framstå som en desperat förhoppning. I oktober 2000 var arbetslösheten i Ohio 4,2%. I mars i år låg den på den 6,1%.

Till den envisa arbetslösheten läggs oundvikliga skattehöjningar och utgiftsnedskärningar för att få bukt med Ohios budgetunderskott. För budgetåret 2004 kan undertskottet bli så stort som två miljarder dollar, nästan 10% av delstatens budget. Det är förvisso inte värre än vad många andra delstater har att hantera, men det är föga tröst när poliser, lärare, brandsoldater och andra statstjänstemän får sparken.

Uppdatering 2004-02-27: I december 2003 var arbetslösheten 6,0% i Ohio, men antalet sysselsatta (säsongsjusterat) hade minskat från 5 409 100 i maj till 5 341 500 i december.

Uppdatering 2003-05-22: Ohios arbetslöshet uppgick i april till 6,2%, medan siffran för mars reviderats till 6,2%.
Amerika Nu Amerika Nu Amerika Nu

Amerika.Nu - USA utan ursäkter

Photos from the U.S.: Picture America