Amerika.Nu är en oregelbundet uppdaterad webskrift som med en konservativ prägel kommenterar samtidens USA.


Tio senaste:

Valvaka 2008

Vådan av att avväpna laglydiga medborgare

Giuliani och Menino - mer som varandra än andra

Valvaka 2006: Kongressval, delstatsval, folkomröstningar

I Wal-Mart finns det sex Amerika

Djävulen bär Prada

Invånare och väljare i USA

Uppsagd i USA.

Kom. Hem. Nu.

Metros vulgära chefer väcker avsky

Om Amerika.NuSAMHäLLE

Bob Herbert upptäcker problemet med invandring

2004-07-24

Det är något av en sensation att den svarte, ärkeliberale kolumnisten Bob Herbert på New York Times har skrivit en krönika som faktiskt och med få omsvep erkänner att invandringen till USA är ett problem och att massinvandringen av låg- outbildade är ett särskilt allvarligt problem.

Herbert noterar att en rapport från Center for Labor Market Studies på Northeastern University i Boston uppger att hela arbetskraftsökningen sedan 2001 utgjorts av nya invandrare ("Who's Getting the New Jobs?", New York Times, 2004-07-23).

USAs ledande invandringsentusiast, president George W Bush, hävdar ofta att invandrarna bara tar jobb som amerikanarna inte vill ha, men det är naturligtvis trams. Som Herbert skriver:

"Simply stated, there are not enough jobs being created to accommodate the wide variety of demographic groups in need of work. With that being the case, and with some employers actively recruiting new immigrants, the inevitable result has been the displacement of previously employed workers, especially in the less skilled and lower-income categories."

Även i branscher med starkt negativa sysselsättningsförändringar har invandrare under de senaste åren trängt undan infödda och etablerade invandrare. T.ex. fick 320 000 nyligen invandrade jobb i tillverkningsindustrin, samtidigt som 2,7 miljoner av dess jobb försvann under åren 2001 till första kvartalet 2004. Att invandrare, vilka huvudsakligen utgörs av latinamerikaner (främst mexikaner) tränger undan den inhemska arbetskraften är i och för sig ingen nyhet, men det är lovande att till och med en etablerad vänsterkolumnist ser det det uppenbara.

Möjligen greppar inte Herbert situationen fullt ut. Han förefaller inbilla sig att det finns något magiskt sätt att hantera flodvågen av låg- och outbildade invandrare:

"If we are going to continue to encourage immigration, it's essential that we move once again toward full employment. Let the discussions begin now on how to get there. In the absence of full employment, an ugly face-off between American workers and newly arriving immigrants will be inevitable. That is not something we want or need to see. "

USAs ekonomi är en full sysselsättningsekonomi, med relativt små skattekilar, lågt skattetryck, hög avkastning på investerat kapital, underskott i alla räkenskaper och en låg ränta. Visserligen kan mycket göras för att föbättra ekonomins funktionssätt, men det är barnsligt att tro att det finns ett sätt att årligen skapa minst ett par miljoner nya jobb åt låg- och outbildade främlingar utan att det har allvarliga konsekvenser inom andra delar av ekonomin.

Jag tror faktiskt att Herbert inser det. Om så är fallet så har invandringsmotståndet vunnit en betydande framgång.
Amerika Nu Amerika Nu Amerika Nu

Amerika.Nu - USA utan ursäkter

Photos from the U.S.: Picture America