Amerika.Nu är en oregelbundet uppdaterad webskrift som med en konservativ prägel kommenterar samtidens USA.


Tio senaste:

Valvaka 2008

Vådan av att avväpna laglydiga medborgare

Giuliani och Menino - mer som varandra än andra

Valvaka 2006: Kongressval, delstatsval, folkomröstningar

I Wal-Mart finns det sex Amerika

Djävulen bär Prada

Invånare och väljare i USA

Uppsagd i USA.

Kom. Hem. Nu.

Metros vulgära chefer väcker avsky

Om Amerika.NuPOLITIK

Mindre är mer för Expressens PM Nilsson

2004-08-29

Såväl Dagens Nyheters Per Ahlin som Expressens PM Nilsson berör Bushfalangens förhoppning att en öppnare invandringspolitik kan resultera i fler latinoamerikanska röster för republikanerna. Ahlin gör det mest för att exemplifiera konflikter inom det republikanska partiet. Nilsson drar däremot till med en direkt felaktighet: "Jordskredssegern i guvernörsvalet i Texas 1998 berodde till stor del på att han [George W Bush] mycket framgångsrikt lyckades bryta ner rasbarriären och attrahera spansktalande väljare."

Det beror förstås på hur man definierar jordskredsseger. Bush vann 69% av rösterna i guvernörsvalet 1998. Definitivt jordskredsseger. Bush fick dock bara 46% av latinoamerikanernas röster (andra säger 40%), vilket var en klar förbättring jämfört med valet 1994, då han fick mindre än 30% av dem. Men beakta följande: I valet -98 utgjorde latinoamerikanerna 12%, kanske 13% av väljarna. Generöst uttryckt bidrog latinoamerikanerna således med sex av Bushs 69%.

Kalla mig superlativist, men jag skulle beteckna 63% som en jordskredsseger. Man kan sålunda säga att latinoamerikanerna inte bidrog alls till jordskredssegern. Men om man nu vill propsa på att Bush "mycket framgångsrikt lyckades bryta ner rasbarriären och attrahera spansktalande väljare" så gav den attraktionskraften mindre än tre procentenheter extra i ett val där Bush ökade med nästan 16 procentenheter jämfört med -94.

Man kan också se det så här: 1994 gjorde Bush med republikanska mått ovanligt svagt ifrån sig bland latinoamerikaner, 1998 gjorde han ett ovanligt starkt val medan han i presidentvalet 2000 landade där republikaner vanligtvis gör, med en tredjedel av de latinoamerikanska rösterna.

Så varför detta stohej om Bush och latinoamerikanska väljare? Och varför är Bush så angelägen om att öka på väljarkåren med ytterligare miljoner latinoamerikaner som med stadig majoritet föredrar demokraterna? Och vad svamlar Nilsson om?

(En exit poll uppger att så många som 16% av väljarna i Texas 1998 var latinoamerikaner. Det låter osannolikt högt, men även om så var fallet så hade Bush säkrat 61% även om han inte fått en enda latinoamerikansk röst. Jordskredsseger? Definitivt.)

(I hela USA utgör latinoamerikaner kanske 6% av väljarna, en dramatisk ökning från början av 90-talet då de var cirka 2%. Bush borde för övrigt ha tagit bättre hand om sin website från valet 1998, www.bush98.com)
Amerika Nu Amerika Nu Amerika Nu

Amerika.Nu - USA utan ursäkter

Photos from the U.S.: Picture America