Amerika.Nu är en oregelbundet uppdaterad webskrift som med en konservativ prägel kommenterar samtidens USA.


Tio senaste:

Valvaka 2008

Vådan av att avväpna laglydiga medborgare

Giuliani och Menino - mer som varandra än andra

Valvaka 2006: Kongressval, delstatsval, folkomröstningar

I Wal-Mart finns det sex Amerika

Djävulen bär Prada

Invånare och väljare i USA

Uppsagd i USA.

Kom. Hem. Nu.

Metros vulgära chefer väcker avsky

Om Amerika.NuSAMHäLLE

Vita tonårsfödslar och presidentvalsresultatet

2004-11-27

Det är ingen hemlighet att delstater med relativt hög fertilitet bland vita tenderade att rösta på president George W Bush, medan de med låg fertilitet röstade på senator John Kerry. Ännu tydligare är skillnaden om man tittar på antalet födslar per 1 000 vita kvinnor i åldern 15 - 19. I botten ligger antagligen olika etniska bakgrunder bland USAs vita.

Notera att delstaterna med högst födelsetal nästan är de gamla konfedererade staterna, gränsstaterna (alltså de som gränsade mellan unionen och konfederationen) och Indiana (som kulturellt till stor del tillhör södern). De röda prärie- och bergsdelstaterna i väster har dock lägre födelsetal.

Skillnaderna kan kanske förklaras med att de olika regionerna i USA befolkas av olika slags vita, med stora kohorter av katoliker i norvöst och delstaterna kring de stora sjöarna, puritanska ättlingar i nordöstra USA och Kalifornien, skandinaviska och tyska protestanter (och en hel del folk från Ryssland och östeuropa) på prärien.

De vita sydstaterna utgörs till stor del av de gamla skotsk-irländska "stålhattarna", protestanter som förde krig mot alla hugade spekulanter, inklusive varandra, i gränslandet mellan England och Skottland och på den gröna ön.

Numera utgör de stommen i vad historikern Walter Russell Meade kallat den jacksonianska folkgemenskapen: Religiösa, med starka familjeband, djup patriotiska och nationalistiska, politiskt hemfallna åt populism och ekonomiskt åt protektionism. De utgör genom sina höga födelsetal och de andra vita folkgruppernas lägre sådana det vita USAs framtid, i en nation där vita i helhet kommer att utgöra en minoritet.

Födelsetal bland vita, ålder 15 - 19, per delstat, 2002. Kolumnen "Tal" är antal födslar per 1 000 kvinnor. "Segrare" visar vilken av de två presidentkandidaterna som vann respektive delstat.

DelstatTalSegrare
New Jersey10Kerry
Connecticut12Kerry
Hawaii12Kerry
Massachusetts14Kerry
Vermont15Kerry
New York17Kerry
Minnesota18Kerry
California19Kerry
New Hampshire19Kerry
North Dakota20Bush
Maryland21Kerry
Rhode Island21Kerry
Wisconsin21Bush
Illinois22Kerry
Pennsylvania22Kerry
Maine25Kerry
Washington25Kerry
Colorado26Bush
Michigan26Kerry
Nebraska26Bush
South Dakota26Bush
Alaska27Bush
Delaware27Kerry
Virginia27Bush
Iowa28Bush
Montana29Bush
Oregon29Kerry
Utah29Bush
Arizona32Bush
Florida32Bush
Nevada32Bush
New Mexico32Bush
Ohio32Bush
Idaho33Bush
Kansas34Bush
Wyoming35Bush
Texas36Bush
Missouri37Bush
North Carolina37Bush
Indiana38Bush
Georgia39Bush
South Carolina41Bush
Louisiana42Bush
Alabama45Bush
Tennessee45Bush
West Virginia46Bush
Mississippi48Bush
Kentucky49Bush
Oklahoma50Bush
Arkansas51Bush
Amerika Nu Amerika Nu Amerika Nu

Amerika.Nu - USA utan ursäkter

Photos from the U.S.: Picture America