Amerika.Nu är en oregelbundet uppdaterad webskrift som med en konservativ prägel kommenterar samtidens USA.


Tio senaste:

Valvaka 2008

Vådan av att avväpna laglydiga medborgare

Giuliani och Menino - mer som varandra än andra

Valvaka 2006: Kongressval, delstatsval, folkomröstningar

I Wal-Mart finns det sex Amerika

Djävulen bär Prada

Invånare och väljare i USA

Uppsagd i USA.

Kom. Hem. Nu.

Metros vulgära chefer väcker avsky

Om Amerika.NuBOSTON

Som sommaren i City 1990

Efter att ha minskat stadigt de senaste tio åren har antalet mord i Boston ökat dramatiskt i år. Under årets nio första månader mördades 35 personer, att jämföra med 31 under hela fjolåret. Det är oklart vad ökningen beror på. Ökad aktivitet och rekrytering bland gatugängen kan vara en förklaring, men polisen är f.n. inte ens säker på att antalet gängmedlemmar verkligen har växt. Kanske beror ökningen på att många av de gängmedlemmar som sattes i fängelse i samband med de synnerligen framgångsrika antigängoffensiverna i mitten på 90-talet har avtjänat sina straff och försöker återetablera sin forna revir. Måhända är det helt enklet en fråga om tur: skillnaden mellan liv och död är ibland bokstavligt talat en fråga om milimetrar. Något som ytterligare komplicerar bilden är att antalet mord i hela Massachusetts fortfarande minskar, ökningen i Boston till trots. Till skillnad från det våldsamma året 1990, då 151 mord begicks i Boston, står stadens etablisemang inte handfallet. Organisationer och nätverk som startades i början på 90-talet har blåst nytt liv i sina antigängverksamheter. Den mest akuta utmaningen är att förhindra nationella gäng som Crips, Bloods, Folks och Latin Kings från att slå rot i den av tradition mycket lokala gatugängsscenen i Boston. (001004)

Amerika Nu Amerika Nu Amerika Nu

Amerika.Nu - USA utan ursäkter

Photos from the U.S.: Picture America