Amerika.Nu är en oregelbundet uppdaterad webskrift som med en konservativ prägel kommenterar samtidens USA.


Tio senaste:

Valvaka 2008

Vådan av att avväpna laglydiga medborgare

Giuliani och Menino - mer som varandra än andra

Valvaka 2006: Kongressval, delstatsval, folkomröstningar

I Wal-Mart finns det sex Amerika

Djävulen bär Prada

Invånare och väljare i USA

Uppsagd i USA.

Kom. Hem. Nu.

Metros vulgära chefer väcker avsky

Om Amerika.NuPOLITIK

Invånare och väljare i USA

2005-06-02

Enligt den amerikanska folkräkningen 2000 bodde det då 281 miljoner människor i USA. Folkräkningsmyndighetens uppskattning för just nu är 296 miljoner. I presidentvalet i fjol röstade drygt 120 miljoner människor. Efter valet genomförde myndigheten en mycket omfattande undersökning av väljarna med syfte att identifiera olika väljarprofiler. Bland annat bekräftades som väntat att vita utgör en betydligt större andel av väljarkåren än vad de gör av befolkningen.

I tabellen nedan ser du det stora gapet mellan de olika rasernas andelar av befolkningen respektive väljarna. Att vita utgör en mycket större andel av väljarna änn av befolkningen beror på flera faktorer. En av de två viktigaste är att få vita är invandrare, vilket i sin tur medför att en större andel av de vita är medborgare och således röstberättigade. Den andra är att valdeltagandet bland röstberättigade är högre bland vita. Dessutom är vita i genomsnitt äldre, har större inkomster och bättre utbildning än andra raser (asiaterna undantagna), samtliga faktorer som ytterligare ökar det vita valdeltagandet.
Väljare Invånare
Vita79%69%
Svarta 11%12%
Hispanics6%13%
Asiater2%4%


Befolkningstalen är som sagt från 2000 och en smula förlegade. T.ex. torde vita numera utgöra mindre än 67% av befolkningen, medan hispanics sannolikt är 14-15%. Notera att talen i tabellen är avrundade till närmsta heltal. Kolumnerna understiger 100% då en liten grupp av befolkningen är indianer, eskimåer eller tillhör gruppen "någon annan ras."

Vallokals- och telefonundersökningar i samband med valet i fjol visade att demokraterna erhåller stabila till förkrossande majoriteter av rösterna från samtliga väljargrupper utom de vita, bland vilka republikanerna dominerar. Så sent som 1988 röstade en majoritet av asiaterna på republikanernas presidentkandidat, men numera har demokratern ett stadigt försprång även i den gruppen.

Folkräkningsmyndighetens pressmeddelande för väljarundersökningen.
Amerika Nu Amerika Nu Amerika Nu

Amerika.Nu - USA utan ursäkter

Photos from the U.S.: Picture America