Amerika.Nu är en oregelbundet uppdaterad webskrift som med en konservativ prägel kommenterar samtidens USA.


Tio senaste:

Valvaka 2008

Vådan av att avväpna laglydiga medborgare

Giuliani och Menino - mer som varandra än andra

Valvaka 2006: Kongressval, delstatsval, folkomröstningar

I Wal-Mart finns det sex Amerika

Djävulen bär Prada

Invånare och väljare i USA

Uppsagd i USA.

Kom. Hem. Nu.

Metros vulgära chefer väcker avsky

Om Amerika.NuSAMHäLLE

I Wal-Mart finns det sex Amerika

2006-10-12

Förra månaden tillkännagav detaljhandelsjätten Wal-Mart att företaget avser dela in sina butiker i sex kategorier i ett försök att bättre tjäna sina kunder och blåsa nytt liv i vinsttillväxten. För Wal-Mart är det ett uppbrott från den ursprungliga tanken om en butik som skulle se likadan ut och sälja samma varor över hela landet.

De sex kategorierna är (med de amerikanska namnen i parentes)

- svarta (African Americans)
- Latinoamerikaner (Hispanics)
- landsbygd (Rural)
- villaförorter (Suburbs)
- förärldrar med utflyttade barn (Empty nesters)
- välbeställda (Affluent)

Förändringen är inte fullt så dramatisk som kan tro. Dels tillhör hälften av butikerna landsbygden, det s.a.s. ursprungliga segmentet, en omständighet som halverar det potentiella förändringsarbetet. Vidare kommer 97% av inventariet att vara gemensamt för alla butiker (å andra sidan kan de resterande 3% mycket väl komma stå för 50% av Wal-Marts logistikhuvudvärk framöver). Likväl kommer det att finnas uppenbara skillnader. Svarta butiker kommer t.ex. ge mer utrymme åt kläder. I butiker för välbeställda kan det komma att finnas sushi-servering och alldeles definitivt kommer högkostnadsprodukter som högupplösande storbilds-TV att ges en central placering.

Utöver segmenteringen så kommer mer ansvar och makt att förflyttas från högkvarteret i Bentonville, Arkansas, till regioner och butiker.

Det är den nyligen tillträdda chefen för de amerikanska Wal-Mart-butikerna, peruanen Eduardo Castro-Wright, som utformat den nya segmenteringsstrategin. Han prövade den först med påstått gott resultat i Mexiko, där dock med skillnaden att kundsegmenteringen skedde på enbart ekonomiska grunder. I USA insåg dock Castro-Wright att det inte räcker på långa vägar med en så grovkornig uppdelning. Därav de sex segmenten, fyra för vita och två för de största icke-vita grupperna.

Tillsammans utgör vita, svarta och latinoamerikaner drygt 90% av befolkningen (resten består av asiater, indianer, oceanier, någon annan ras samt flerrasiga personer).

Vita utgör 2/3 av befolkningen, latinoamerikaner 15% och svarta 12-13%.

Enligt en undersökning av Rasmusen Reports handlar 42% av amerikanarna på Wal-Mart minst en gåg i månaden, vilket låter någorlunda rimligt. Wal-Mart i USA har 1,3 miljoner anställda i drygt 3 000.

Det finns många konflikthärdar i mötet mellan den framgångsrika butikskedjan och dess många belackare. En av dem är att Wal-Mart har uttalat lantligt mellanamerikanska, vita rötter, något som svarta och vita storstadsbor oftast stött sig på och kanske mest konkret när det gäller Wal-Marts vapenförsäljning. Måhända kan en mer decentraliserad organisation som tar större hänsyn till de olika kundgrupperna speciella finkänsligheter.

Personligen tillhör jag kategorin människor som handlar på Wal-Mart någon gång i månaden. Jag har inga starkare känslor i någondera riktning vad gäller Wal-Mart. Jag tycker det är fel när företaget av städer och delstater pådyvlas löne- och förmånskrav som andra arbetsgivare slipper men jag tycker inte att det är orimligt att företaget hindras från att etablera sig i särskilt natursköna områden. Jag har bekanta som jobbar på Wal-Mart och jag har bekanta som är aktiva Wal-Mart-motståndare. Det finns åtskilliga detaljhandlare som jag hellre skulle jobba på än Wal-Mart (t.ex. Starbucks, Trader Joe's, och Ikea) men det tycks mig inte som att ett kneg på Wal-Mart skulle vara det värsta öde som en arbetsför person kan råka ut för.
Amerika Nu Amerika Nu Amerika Nu

Amerika.Nu - USA utan ursäkter

Photos from the U.S.: Picture America