Amerika.Nu är en oregelbundet uppdaterad webskrift som med en konservativ prägel kommenterar samtidens USA.


Tio senaste:

Valvaka 2008

Vådan av att avväpna laglydiga medborgare

Giuliani och Menino - mer som varandra än andra

Valvaka 2006: Kongressval, delstatsval, folkomröstningar

I Wal-Mart finns det sex Amerika

Djävulen bär Prada

Invånare och väljare i USA

Uppsagd i USA.

Kom. Hem. Nu.

Metros vulgära chefer väcker avsky

Om Amerika.NuBOSTON

Suspekta

En pågående federal utredning av New Englands transportarbetarförbund, Teamsters Local 25, har uppdagat ett mönster av utpressning av filmindustrin som pågått i flera år. Transportarbetarna, eller åtminstone deras ledare, har tvingat produktionslag att anlita fackföreningsanslutna förare med saftiga löner. Vanligtvis har grunlönerna legat på $2000 i veckan, inte sällan med saftiga övertidsnotor därtill.

Dessutom lär filmarna ha tvingats hyra utrustning och ibland även bostäder från transportledarnas vänner. En av dessa vänner lär ha varit Stephen "The Rifleman" Flemmi, en av ledarna för Bostons irländska maffia.

T.o.m. en lågbudgetfilm som "Next Stop Wonderland" har utsatts för transportarbetarnas utpressning. Inspelningarna stördes av tutande lastbilar ända tills producentena gick med på att anställa en transportarbetare. (Wonderland är ett bostadsområde utanför Boston).

Massachusetts republikanske guvernör Paul Cellucci, en obehaglig typ som låter delstatspengar regna över sina anhängare, har i det längsta undvikit att svara på frågor rörande Teamsters Local 25 och dess förhållande till filmindustrin. T.o.m. den konservativa tidningen Boston Herald har nu kritiserat guvernörens pinsamma tystnad. Saken blir inte bättre av att fackklubbens ordförande medverkar i en kommitte som guvernören skapat med syfte att locka filminspelningar till Massachusetts. Heralds ledare

20/8-00: Boston Herald rapporterar att Paul Cellucci vid ett flertal tillfällen underrättats om de svårigheter som Local 25 orsakat olika filmproducenter. Hittills har guvernören envetet hävdat att han aldrig hört talas om att det skulle ha existerat några som helst problem mellan filmproducenterna och Local 25. Vad som gör Celluccis position synnerligen otrovärdig är att han har givit hög prioritet åt ansträngningarna att locka fler film- och TV-inspelningar till Boston. Guvernörens administration välunderrättad (Boston Herald)

23/8-00: I en förstaledare har vänsterliberala Boston Globe kritiserat inte bara Local 25's aggressiva agerande, utan också ett utslag i Högsta Domstolen från 1973 som undantar fackföreningsorganiserat våld frå de federala lagarna mot organiserad brottslighet, samt Massachusetts lag som föbjuder delstatspolisen att ingripa mot våldsamma fackföreningsaktivister utan särskilt, skriftligt tillstånd från guvernören. ("Reining in the Teamsters", sid 20A, Boston Globe, 23/8-2000)

Samtidigt är förstås tanken på progressiva, fackföreningsvänliga Hollywoodtyper som utpressas av transportarbetare ganska underhållande.
Mer (Boston Herald)
Kolumnisten Peter Gelzinis kommenterar (Boston Herald)
Kolumnisten Peter Gelzinis kommenterar igen (Boston Herald)

Amerika Nu Amerika Nu Amerika Nu

Amerika.Nu - USA utan ursäkter

Photos from the U.S.: Picture America