Amerika.Nu är en oregelbundet uppdaterad webskrift som med en konservativ prägel kommenterar samtidens USA.


Tio senaste:

Valvaka 2008

Vådan av att avväpna laglydiga medborgare

Giuliani och Menino - mer som varandra än andra

Valvaka 2006: Kongressval, delstatsval, folkomröstningar

I Wal-Mart finns det sex Amerika

Djävulen bär Prada

Invånare och väljare i USA

Uppsagd i USA.

Kom. Hem. Nu.

Metros vulgära chefer väcker avsky

Om Amerika.NuSAMHäLLE

Gripandet av Rodney King

Videofilmen som visar hur fyra poliser överöser King med batongslag har förvandlat namnet Rodney King till en symbol för vita polisers övervåld mot svarta. Händelsen var dock långt mer komplicerad än vad filmen tycks visa, något som författaren Lou Cannon belagt i den utmärkta boken "Official Negligence".

Rodney King stoppades av Kaliforniens Highway Patrol i mars 1991 på en gata i Los Angeles efter att ha begått en rad trafikförseelser under en dryg mils jakt. De två passagerarna i Kings bil lät sig gripas utan motstånd, men King sjäv vägrade att lyda polisernas order. En av Highway Patrolpoliserna närmade sig med draget vapen King när sergeant Stacey Koon och fyra andra Los Angelespoliser som just anlänt tog befälet över situationen.

De fem Los Angelespoliserna som övertog gripandet från Highway Patrolpoliserna avstod från att dra sina vapen. Koon fruktade att fortsatt pistolviftande skulle leda till att antingen King eller någon av poliserna skulle skjutas. I stället valde poliserna att återigen försöka övertala King att ge upp.

När King vägrade att hörsamma befallningarna trappade poliserna upp åtgärderna. Först beordrade Koon sina kollegor att försöka gängtackla King. Den vältränade King skakade dock av sig poliserna, till synes utan större ansträngning (en av poliserna som deltog vägde mindre än 75 kilo, medan King vägde ca 110 kilo). Därefter försökte Koon att fälla King med en elchock. King sjönk ihop men reste sig igen, varvid Koon avfyrade en andra elchock. King föll återigen ihop, bara för att återigen resa sig upp.

Kings beteende och motståndskraft mot elchockerna övertygade poliserna - antagligen felaktigt - om att King var hög på PCP. De fruktade att King skulle försöka fly in i park alldeles intill. Koon beordrade två av poliserna att medelst batongslag, s.k. "power blows", övermanna King, utan att träffa mannens huvud.

Ögonblicket efter Koons order rusade King i riktning mot en av de två poliserna, som närmast instinktivt svingade batongen mot King. Slaget träffade sannolikt King i ansiktet. King stöp i backen. Under de följande 81 sekunderna utdelade poliserna uppskattningsvis ytterligare 55 batongslag, varefter Koon beordrade de övriga poliserna att övermanna den vid det laget passive King.

Vid en första anblick av den berömda videofilmen får betraktaren lätt intrycket att de fyra poliserna planlöst och okontrollerat överöste King med batongslag. I själva verket skiljde sig de fyras agerande åt. En av poliserna - den som King rusat mot - slog mer eller mindre okontrollerat. En annan av de fyra gjorde inte mer än att vid ett tillfälle trampa - eller stampa - ner King.

Efteråt var Koon övertygad om att polisernas agerande varit exemplariskt. När han fick reda på att gripandet filmats utbrast han: "This is great! They got it on tape! Now we'll have a live, in-the-field film to show police recruits. It can be a real-life example of how to use escalating force properly."

På grund av oskärpa och skakighet klipptes de första sekunderna bort av tevestationen som amatörfilmaren skickade den till. Det var sannolikt av kritisk betydelse för såväl allmänhetens reaktion som den påföljande rättegången. I och med att Kings tjurrusning mot polisen inte visades framstod händelsen som en oprovocerad attack mot en slumpmässigt vald svart person. För åklagarna innebar det att nästan allt nytt bevismaterial som juryn ställdes inför var till polisernas fördel, samtidigt som åklagarnas enda bevismaterial av tyngd - den skakande videofilmen - undergrävde sig själv.

Samtliga fem poliser friades i delstatsrättegången. Utslaget utlöste kravaller som kostade 54 människor livet. I en senare federal rättegång - förd på mycket svaga juridiska grunder - dömdes två av de inblandade poliserna, däribland Koon, till fängelse för att ha kränkt Rodney Kings medborgerliga rättigheter.

Uppdatering 15-09-2006: Av och till trillar det in kommentarer rörande Rodney King. För ett par dagar sedan kom den här:

detta ?är skit snack det vet alla här försvara du bara polisern, på själva videon ser man han ligger ner hela tiden han försöker heal tiden skydda sig från slagen han får av 5 poliser ungefär.
Kolla videon här. Den stöder Lou Cannons beskrivning av gripandet.

Amerika Nu Amerika Nu Amerika Nu

Amerika.Nu - USA utan ursäkter

Photos from the U.S.: Picture America