Amerika.Nu är en oregelbundet uppdaterad webskrift som med en konservativ prägel kommenterar samtidens USA.


Tio senaste:

Valvaka 2008

Vådan av att avväpna laglydiga medborgare

Giuliani och Menino - mer som varandra än andra

Valvaka 2006: Kongressval, delstatsval, folkomröstningar

I Wal-Mart finns det sex Amerika

Djävulen bär Prada

Invånare och väljare i USA

Uppsagd i USA.

Kom. Hem. Nu.

Metros vulgära chefer väcker avsky

Om Amerika.NuSAMHäLLE

De fattigas inbördeskrig?

990509

Anklagelser om rasism och offentlig nonchalans i Bostons fattigbostäder

Bunker Hill och Old Colony är Bostons två mest kända fattigbostäder. Bägge var bastioner för vitt, företrädesvis irländskt motstånd mot bussningen av svarta elever till vita skolor under 70-talet. Under 90-talet har dock de två traditionellt helvita bostadsområdena fått snabbt växande grupper av svarta och spansktalande invånare.

Inflyttningen av minoriteter har medfört spänningar, särskilt mellan vita och spansktalande grupper. Ett antal våldsamma incidenter under decenniets första hälft ledde till sist till att BHA, Bostons bostadsförvaltning, bannlyste fyra vita familjer från bostadsområdena. I en federal rapport kritiseras dock BHA för att ha agerat alltför långsamt i ärendet.

Det råder dock delade meningar om hur omfattande motsättningarna egentligen är, ocu hur mycket av de som beror på rasism snarare än droger och rent personliga motsättningar.

Boston Herald besöker Old Colony och Bunker Hill | Bostons bormägstare Tom Menino ifrågasätter den federala rapporten

Amerika Nu Amerika Nu Amerika Nu

Amerika.Nu - USA utan ursäkter

Photos from the U.S.: Picture America