Amerika.Nu är en oregelbundet uppdaterad webskrift som med en konservativ prägel kommenterar samtidens USA.


Tio senaste:

Valvaka 2008

Vådan av att avväpna laglydiga medborgare

Giuliani och Menino - mer som varandra än andra

Valvaka 2006: Kongressval, delstatsval, folkomröstningar

I Wal-Mart finns det sex Amerika

Djävulen bär Prada

Invånare och väljare i USA

Uppsagd i USA.

Kom. Hem. Nu.

Metros vulgära chefer väcker avsky

Om Amerika.NuPOLITIK

Vänstersväng?

De goda ekonomiska tiderna till trots så föreföll det som att Republikanernas George W. Bush skulle besegra Demokraternas Al Gore med åtminstone ett par procentenheter. Så blev det inte, i stället tycks det som att Gore fick något fler röster än Bush. I kombination med Ralph Nader fick den amerikanska vänstern drygt 50% av rösterna. Det är mer än det Demokratiska partiet förmått samla ihop på kvarts århundrade. Har den amerikanska väljarkåren tagit ett steg till vänster? Representerar årets val starten på en ny politisk era, liknande Roosvelts Nya Giv, eller Nixon/Reagan koalitionen? Eller handlar det om en loj väljarkår som i sista ögonblicket motvilligt valde att satsa på den sittande regeringens vice president?

Med tanke på att Gore bedrev en ovanligt vänstervriden valkampanj - där han jämförde privata hälsovårdsorganisationer med råttor - kan det vara lockande att se valutgången som en seger för vänstern. Det intrycket stärks av hans segrar i Wisconsin, Pennsylvania och Michigan, där fackligt kampanjarbete räddade dagen åt Gore. I New Jersey vann mångmiljonären och vänsterliberalen Jon Corzine en övertygande seger mot en kompetent republikan i delstatens val till USAs senat. Likaledes vänsterliberala Hillary Clinton vann i New York och i Massachusetts vann Ted Kennedy drygt 70% av rösterna.

Det finns dock vissa saker som talar emot att USA väljarkår svängt till vänster. Trots en demokratisk kraftansträngning för att återta kontrollen över kongressen lyckades Republikanerna klamra sig fast vid en knapp majoritet i bägge kamrarna.

I Massachusetts, där det republikanska partiet nästan är utrotat och Gore fick 60% av rösterna, vann ett folkomröstningsförslag om sänkt delstatlig inkomstskatt. Ett förslag om införande av allmän sjukförsäkring, som stöddes av bland andra senator Ted Kennedy, förlorade. I en fråga som är av växande intresse för en av Gores två viktigaste väljargrupper, de svarta, vann ett förslag om att beröva interner rösträtten. Ett skattesänkningsförslag som förlorade liknade i mångt och mycket de skattesänkningar som Gore föreslagit: Skatterabatter för att kompensera snäva och noga definierade konsumtionskostnader.

Möjligen kan valet sägas markera slutet på den Nixon/Reagan-koalition som sedan 1968 dominerat den amerikanska politiken. Vilken slags konstellation som kommer att ersätta den är däremot oklart. Det demokratiska partiet är mer än någonsin beroende av svarta och fackföreningsanslutna och förefaller inte ha lockat till sig några nya grupper av betydelse.
Amerika Nu Amerika Nu Amerika Nu

Amerika.Nu - USA utan ursäkter

Photos from the U.S.: Picture America