Amerika.Nu är en oregelbundet uppdaterad webskrift som med en konservativ prägel kommenterar samtidens USA.


Tio senaste:

Valvaka 2008

Vådan av att avväpna laglydiga medborgare

Giuliani och Menino - mer som varandra än andra

Valvaka 2006: Kongressval, delstatsval, folkomröstningar

I Wal-Mart finns det sex Amerika

Djävulen bär Prada

Invånare och väljare i USA

Uppsagd i USA.

Kom. Hem. Nu.

Metros vulgära chefer väcker avsky

Om Amerika.NuPOLITIK

Republikanskt stolpskott i Conditaffären

Gary Condit heter som bekant den demokratiska kongressledamoten från Kalifornien som i drygt tre månader varit föremål för en synnerligen intensiv mediabevakning. Condit har lyckats med konststycket att anses vara oskyldig men ändå framstå som suspekt. Varje gång media håller på att förlora intresset för Condits samröre med den försvunna Chandra Levy lyckas kongressledamoten krumbukta till det så att strålkastarljuset än en gång riktas mot honom.

Dessvärre har republikanerna helt sumpat chansen att dra maximal politisk nytta av affären. Partiets konservativa element har som man kunnat förvänta sig fokuserat på äktenskapsbrottet och det dåliga omdöme som Condit därmed uppvisade. Det är en återvändsgränd. Få amerikaner är redo att brännmärka en person för ett felsteg som vädigt många själva lätt kan begå - och har begått.

I stället borde republikanerna uppmärksamma väljarna på att Condits beteende ger tyngd åt de argument som används mot förekomsten av kvinnor och homosexuella i stridande förband: Det uppstår oundvikligen "romantiska förvecklingar"/"sexuella relationer"/"en-natts-sex" mellan män och kvinnor (och i förekommande fall mellan andra kombinationer), med tillhörande negativ effekt på förbandets sammanhållning och i förlängningen stridsduglighet. på alla andra arbetsplatser får liknande förvecklingar på sin höjd operettliknande konsekvenser: En märklig lönehöjning här, en oväntad befodran där. Men i krigsmakten handlar det synnerligen bokstavligt talat om liv och död.

Det är sjävfallet högst osannolikt att kvinnors deltagande i stridande förband direkt eller indirekt i sig självt skulle leda till att USA förlorar någon enskild dust. Men varför medvetet och avsiktligt riskera våra soldaters liv och försvaga en länk i det maskineri som ytterst har ett enda syfte: Att bevara USAs militära oövervinnlighet?

Det vore också på plats att slå fast att det inte är något märkligt med att en ung och ambitiös kvinna åtminsone tillfälligtvis attraheras av en äldre och inflytelserik man. Det är ett förhållande som lugnt kan beskrivas som naturligt snarare än ett utslag "maktstrukturellt patriarkaliskt förtryck," eller någon liknande vänsterfeministisk våt dröm . Att Condit sedan borde ha haft vett att inte omedelbart springa i den riktning som hans penis pekade är en annan sak. Karl'n är bevars demokrat. Från Kalifornien.

Amerika Nu Amerika Nu Amerika Nu

Amerika.Nu - USA utan ursäkter

Photos from the U.S.: Picture America