Amerika.Nu är en oregelbundet uppdaterad webskrift som med en konservativ prägel kommenterar samtidens USA.


Tio senaste:

Valvaka 2008

Vådan av att avväpna laglydiga medborgare

Giuliani och Menino - mer som varandra än andra

Valvaka 2006: Kongressval, delstatsval, folkomröstningar

I Wal-Mart finns det sex Amerika

Djävulen bär Prada

Invånare och väljare i USA

Uppsagd i USA.

Kom. Hem. Nu.

Metros vulgära chefer väcker avsky

Om Amerika.NuSAMHäLLE

Migrationsavtal bättre än amnesti

010806

President Geogre W. Bush sände för några veckor sedan upp en bildlik politisk testballong där han vädrade möjligheten att ge hundratusentals illegala invandrare från Mexiko permanent uppehållstillstånd. Efter att idén utsatts för kraftig kritik från både höger och vänster lät Bushfolket meddela att en allmän amnesti för mexikaner inte kommer att utfärdas.

Det är bra.

En fortsatt omfattande invandring ger inte bara fler människor chansen att ta del av de möjligheter som republiken bjuder på utan bidrar också till att förstärka USAs ställning som världens mäktigaste nation. Men oregelbundet återkommande och godtyckliga amnestier är inte vad USA eller dess grannländer behöver, ty de gör ingenting för att förbättra den fortsatta invandringen. Hellre än att utfärda amnestier åt politiskt eftertraktade grupper bör presidenten sträva efter att förhandla fram långsiktiga invandringsavtal. Att Mexiko med all sannolikhet skulle vinna mer än andra nationer på ett sådant avtal är naturligt med tanke på landets långa gemensamma historia med USA. Eller som det mexikanska ordstävet lyder: "Stackars Mexiko - så långt från Gud, så nära USA."

En väg som kan vara både inrikes- och utrikespolitiskt mer framkomlig än andra är att knyta invandringsavtal till etablerandet och expansionen av det amerikanska frihandelsavtalet, Bushs mest lovande vision som omfattar Amerika från Eldslandet till Alaska. I avvaktan på att den frihandelszonen kommer igång - och som lockbete för att ge den dragkraft - kan USA sluta migrationsavtal med sina NAFTA-kollegor Mexiko och Kanada (ett annat land med en stor grupp medborgare illegalt sysslesatta i USA).

Ett migrationsavtal skulle kunna innehålla dels en stor allmän pool, dels en mindre gräddfil för högutbildade som kan tillföra den amerikanska ekonomin särskilt efterfrågade kunskaper. Avtalet bör rimligtvis sträva efter att ge så många som möjligt av de som använder det chansen att efter ett tag omvandla tillfälliga uppehållstillstånd till permanenta.

Men oavsett hur ett migrationsavtal utformas och oavsett mellan vilka länder det sluts så kommer det att innehålla numerära tak för invandringen. Det kommer dessutom att utestänga brottslingar och människor som på annat sätt förverkat sin rätt att utnyttja avtalet. För medborgare som inte omfattas av ett migrationsavtal kommer USAs invandringspolitik även framledes att te sig restriktiv, varför den illegala invandringen kommer att fortsätta, antagligen i mer eller mindre oförminskad omfattning. Även efter upprättandet av ett generöst invandringsavtal med Mexiko och andra Latinamerikanska länder kommer USA således att tvingas hårdbevaka sina gränser.

Det förtjänar vidare att påpekas att en ökad invandring till USA inte kommer att lösa de problem som i stort sett alla Latinamerikanska länder brottas med: Hög analfabetism, utbredd fattigdom, mediokra utbildningssystem, djupt rotad korruption, svag rättssäkerhet och en absurt stor våldsbrottslighet. Det är problem som endast kan lösas av länderna av själva.

Amerika Nu Amerika Nu Amerika Nu

Amerika.Nu - USA utan ursäkter

Photos from the U.S.: Picture America