Amerika.Nu är en oregelbundet uppdaterad webskrift som med en konservativ prägel kommenterar samtidens USA.


Tio senaste:

Valvaka 2008

Vådan av att avväpna laglydiga medborgare

Giuliani och Menino - mer som varandra än andra

Valvaka 2006: Kongressval, delstatsval, folkomröstningar

I Wal-Mart finns det sex Amerika

Djävulen bär Prada

Invånare och väljare i USA

Uppsagd i USA.

Kom. Hem. Nu.

Metros vulgära chefer väcker avsky

Om Amerika.NuBOSTON

Dinosaurien, flatan och vändkappan

010828

Det råder ingen tvekan om att det demokratiska partiet kommer att vinna fyllnadsvalet i Massachusetts Nionde Distrikt, men det är ännu en öppen fråga vilken demokrat det blir.

I primärvalen den 11 september avgörs i realiteten vem som kommer att efterträda den framlidne Joe Moakley, en i Massachusetts legendarisk politiker som var god vän med Fidel Castro, abortmotståndare och en klippa på att förse sin valkrets med federala byggprojekt.

Den ledande kandidaten är John Lynch, en f.d. stålverksarbetare som närmast kan beskrivas som en klassisk etnisk vit storstadsdemokrat, tämligen konservativ i många sociala frågor men en varm anhängare av arbetarrörelsen. Lynch har sin maktbas i Nionde Distriktets hjärta, South Boston (också känt som "Southie"). South Boston har i drygt 100 år varit hemstad åt en stor del av Bostons irländska arbetarklass. Det var i South Boston som kampen mot bussningen och rasintegrationen av skolorna var som ursinnigast under 70-talet och det var i South Boston som den numera försvunne James "Whitey" Bulgers brottsimperium hade sina rötter.

Under det senaste decenniet har dock området i stor utsträckning yuppiefierats, samtidigt som svarta och hispanics har flyttat in i stadsdelens tidigare helvita fattigbostäder. Southies ställning som kungamakare urholkas således för vart år som går.

Lynch har av sina motståndare hårt kritiserats för hans vurmande för dödsstraffet - även om han nu stödjer ett moratorium för att utreda straffets tillämpning - hans svaga stöd för aborter och hans förflutna som förvarsadvokat för 14 unga Southie-bor efter det att de attackerat en ung latino.

Lynch åtnjuter starkt stöd från Bostons politiska och ekonomiska etablissemang, i synnerhet dess irländska del. För somliga personifierar han antagligen den klassresa som irländare i Boston genomlevt det senaste århundradet. På ett mer praktiskt plan är han en inflytelserik delstatspolitiker som kan konsten att både göra och försvåra uppgörelser som berör det lokala näringslivet, i synnerhet byggbranschen. Att stödja Lynch kan ses som en slags försäkring.

Lynchs svåraste motståndare är Brian Joyce. Joyce stammar från villaförstaden Milton söder om Boston. Han har uthärdat stora portioner kritisk pressbevakning, först för att han drog i gång sin kampanj redan innan Moakley avlidit, därefter för att gjorde en helomvändning i abortfrågan. Joyce var tidigare en övertygad abortmotståndare men ändrade uppfattning efter att ett par av hans bekanta våndats över och sedan genomfört en abort. "Jag insåg då att staten inte bör fatta det beslutet åt mäniskor" har Joyce förklarat sitt byte. Joyce har ocksa gått från att vara dödsstraffsanhängare till att vara övertygad och uttalad motståndare. Efter att under lång tid och högljutt pläderat för en sänkning av delstatsinkomstskatten beslöt han sig plötsligt för att rösta mot den.

En annan framträdande kandidat är den lesbiska Cheryl A. Jaques, en typisk representant för demokraternas vänsterflygel: Hon är mot dödsstraff och vapeninnehav men för bögäktenskap och aborter. Jaques har vunnit stöd från flera inflytelserika lokala minoritetspolitiker och erhållit betydande ekonomiskt och organisatoriskt stöd från kvinnoorganisationer som NOW och Emily's List.

Vad som är mest problematiskt med Joyce och Jaques är deras dogmatiska motstånd mot alla typer av valfrihet i grund- och gymnasieskolan. Längst går Jaques, som inte bara är emot statlig eller kommunal finansiering av friskolor, hon är dessutom mot etablerandet av s.k. Charter schools inom det offentliga skolsystemet. Charter schools motarbetas stenhårt av USAs mycket mäktiga lärarfack då de tillåts operera utanför de snåriga regelverk som bidragit till att generellt sett göra USAs grund- och gymnasieskolor till västvärldens tveklöst sämsta.

Lynch bekänner sig i utbildningsfrågan till en tradition som går tillbaka till 1800-talet, då de protestantiska amerikanernas inte sällan våldsamma hat mot de invandrade katolikerna föranledde de senare att bygga upp parallella institutioner. Den katolska integrationen under efterkrigstiden, symboliskt markerad av John F. Kennedys val till president 1960, medförde att de flesta skugginrättningarna tynade bort, men det katolska skolväsendet överlevde. Under 90-talet har de katolska skolorna dessutom fått ökad betydelse för många minoritetselever på flykt undan de sönderfallande innerstadsskolorna, men utan ekonomisk förmåga att flytta till villaförorterna.

Enligt den senaste opinionsundersökningen har Lynch stöd från 34% av väljarna, medan Joyce ligger på 24% och Jaques på 17%. En fjärde kandidat, Marc Pacheco, fick 13%.

Amerika Nu Amerika Nu Amerika Nu

Amerika.Nu - USA utan ursäkter

Photos from the U.S.: Picture America