Amerika.Nu är en oregelbundet uppdaterad webskrift som med en konservativ prägel kommenterar samtidens USA.


Tio senaste:

Valvaka 2008

Vådan av att avväpna laglydiga medborgare

Giuliani och Menino - mer som varandra än andra

Valvaka 2006: Kongressval, delstatsval, folkomröstningar

I Wal-Mart finns det sex Amerika

Djävulen bär Prada

Invånare och väljare i USA

Uppsagd i USA.

Kom. Hem. Nu.

Metros vulgära chefer väcker avsky

Om Amerika.NuSAMHäLLE

Nästan lika bra som Texas

010905

Stiftelsen College Board har publicerat resultaten för årets högskoleprov, SAT. Som vanligt överträffade Massachusetts elever riksgenomsnittet. Trots att de egentligen underträffade det.

Provet infördes ursprungligen för att förhindra den industriella överklassen från att monopolisera det högre utbildningsväsendets bästa skolor. Genom högskoleprovet kunde även mindre bemedlade men studiestarka elever ta steget in i universitetsvärldens finrum. I det avseendet fick provet avsedd effekt och bidrog till den snabba expansionen av universitetsstudier under efterkigstiden. Än i dag anses provet vara det bästa sättet att förutsäga hurvida en elev kommer att klara universitetsstudierna.

Provet har en matematikdel och en språkdel. 800 är maxpoängen för respektive del. Ju högre poäng en elev får ju bättre är hennes chanser att bli antagen av den skola hon vill studera på.

Som brukligt kan Massachusetts stoltsera med att delstatens elever överträffar riksgenomsnittet. Grattis Massachusetts? Kanske inte. Vita och asiatiska elever presterar överlag betydligt bättre resultat på proven än vad icke-asiatiska minoritetselever gör. Det innebär att delstater med en stor andel icke-asiatiska minoritetselever mer eller mindre automatiskt får sämre genomsnitt än andra delstater. De straffas dessutom ytterligare av att obalansen mellan manliga och kvinliga provtagare är betydligt större bland icke-asiatiska minoriteter än bland vita och asiater (i nästan alla grupper och delstater är det fler flickor än pojkar som gör proven). Då pojkarna i genomsnitt presterar bättre provresultat än vad flickorna gör drabbas således delstater med en stor andel icke-asiatiska minoritetselever av en dubbel press nedåt.

I stället för att jämföra det relativt vita Massachusetts med t.ex. Kalifornien, där vita elever sedan länge är i minoritet, kan det vara på sin plats att jämföra Massachusetts vita elever med Kaliforniens vita elever.

Det visar sig att Massachusetts vitingar får rejält med pisk av Kaliforniens. På såväl språk- som mattedelen fick Massachusetts vita elever i genomsnitt 524 poöng. Kaliforniens? 536 respektive 544. Även Massachusetts svarta och asiatiska elever ligger efter Kaliforniens.

Å andra sidan ligger Massachusetts vita elever i nivå med vita elever i de delstater som tillsammans med Kalifornien utgör USAs folkrikaste: Florida, New York och Texas.

Med tanke på Massachuetts höga medelinkomst och utbildningsnivå - en tredjedel av den vuxna befolkningen har avlagt universitetsexamen - presterar Massachusetts vita elever synnerligen skrala provresultat. "Nästan lika bra som Texas" får ses som ett något oväntat omdöme om Massachusetts skolor. Kaliforniens goda provresultat tyder på att den omfattande invandringen till delstaten inte haft fullt så svåra effekter på utbildningssytemet där som ibland görs gällande.

Nedan kan du se provresultaten för vita, asiatiska och svarta elever i ett antal delstater. Utöver de fyra folkrikaste och Massachusetts tog jag med resultaten för Virginia och Washington - två av Massachusetts IT-konkurrenter, grannstaten New Hampshire, nordstaten Ohio samt sydstaten Georgia.

I det här sammanhanget ingår s.k. Pacific Islanders i gruppen Asiater, trots att de normalt räknas som en separat ras. The College Board slog antagligen ihop de båda grupperna då Pacific Islanders oftast utgör en försvinnande få utanför Hawaii.

USA
Grupp % Språk Matematik
Samtliga 100 506 514
Vita 66 529 531
Asiater 10 501 566
Svarta 11 433 426


Florida
Grupp % Språk Matematik
Samtliga 100 498 499
Vita 60 523 522
Asiater 5 502 543
Svarta 14 430 425


Georgia
Grupp % Språk Matematik
Samtliga 100 491 489
Vita 64 517 513
Asiater 5 485 536
Svarta 26 430 422


Kalifornien
Grupp % Språk Matematik
Samtliga 100 498 517
Vita 42 536 544
Asiater 23 493 553
Svarta 7 436 431


Massachusetts
Grupp % Språk Matematik
Samtliga 100 511 515
Vita 80 524 524
Asiater 6 485 550
Svarta 5 433 424


New Hampshire
Grupp % Språk Matematik
Samtliga 100 520 516
Vita 92 521 515
Asiater 3 529 572
Svarta 1 489 482


New York
Grupp % Språk Matematik
Samtliga 100 495 505
Vita 64 522 529
Asiater 8 493 567
Svarta 12 435 430


Ohio
Grupp % Språk Matematik
Samtliga 100 534 539
Vita 84 543 547
Asiater 4 538 599
Svarta 9 451 435


Texas
Grupp % Språk Matematik
Samtliga 100 493 499
Vita 56 523 528
Asiater 6 506 565
Svarta 12 425 421


Virginia
Grupp % Språk Matematik
Samtliga 100 510 501
Vita 68 533 521
Asiater 7 503 549
Svarta 18 434 414


Washington
Grupp % Språk Matematik
Samtliga 100 527 527
Vita 77 534 531
Asiater 12 596 541
Svarta 3 463 445


Amerika Nu Amerika Nu Amerika Nu

Amerika.Nu - USA utan ursäkter

Photos from the U.S.: Picture America