Amerika.Nu är en oregelbundet uppdaterad webskrift som med en konservativ prägel kommenterar samtidens USA.


Tio senaste:

Valvaka 2008

Vådan av att avväpna laglydiga medborgare

Giuliani och Menino - mer som varandra än andra

Valvaka 2006: Kongressval, delstatsval, folkomröstningar

I Wal-Mart finns det sex Amerika

Djävulen bär Prada

Invånare och väljare i USA

Uppsagd i USA.

Kom. Hem. Nu.

Metros vulgära chefer väcker avsky

Om Amerika.NuPOLITIK

Primärvalsbakhåll

020316

Genom att satsa stora belopp på en negativ kampanj i motståndarpartiets primärval lyckades demokraterna i Kalifornien neutralisera den moderate republikanen Richard Riordan och banade på så vis vägen för en konservativ politisk nykomling med mycket pengar men små chanser att besegra delstatens demokratiska guvernör, mittenextremisten Gray Davis. Föga förvånande sneglar demokrater runt om i landet dregglande på den framgångsrika forecheckingen.

I Kalifornien var taktiken något hysterisk med tanke på att Riordan knappast haft någon större chans att besegra den i och för sig föga imponerande och tämligen impopuläre Davis. I Massachusetts är ett primärvalsbakhåll kanske partiets enda chans att vinna höstens guvernörsval.

Trots att Massachusetts är en kompakt demokratisk delstat har republikanerna innehaft guvernörsposten sedan 1991. Maktinnehavet har dock varit till stor skada för partiet då den mesta av guvernörernas energi tycks ha ägnats åt att belöna partigängare med välbetalda men föga krävande jobb i delstatens svällande byråkrati. Den nuvarande guvernören, tillförordnade Jane Swift, åtnjöt förra sommaren en sympativåg när hon födde ett par tvillingar. Sedan dess har hennes inblandning i det milt uttryckt korrupta politiska livet i Massachusetts varit alltför solkigt för att ens Massachusetts ytterst luttrade väljare ska kunna svälja det.

Klämd mellan hennes föregångares arvssynder, hennes egna felsteg och vikande skatteintäkter har Swift varit oförmögen att förhindra sitt blodfattiga parti från att vaska fram en motkandidat. Det tycks som att partiets tilltänkta räddare är Mitt Romney, en uppskattad affärman som senast räddade de olympiska spelen i Salt Lake City från vanära och fiasko (okej, vad Romney fixade lyckades domare och deltagare förstöra, men i alla fall).

Normalt sett hade demokraterna glatts åt tanken på ett uppslitande republikanskt primärval där den sittande guvernören förlorar. Swifts ställning är dock nu så svag att hon är något av en önskedröm för demokraterna. Romney ses å amndra sidan som ett klart hot.

Att demokraterna dessutom själva dras med ett månghövdat men föga entusiasmerande fält av kandidater gör inte saken bättre. Ett par av dem är så svaga att de rent av kanske skulle kunna förlora mot Swift (jag tänker främst på senatens talman Tom Birmingham).

Hellre än att riskera låta primärvalets överlevare - någon vinnare lär det knappast bli tal om - ta sig an Romney så planerar nu demokraterna att satsa stenhårt på en negativ kampanj mot Romney i republikanernas primärval. Förhoppningen är att på något sätt övertyga Massachusetts republikaner om att Swift trots allt är att föredra framför Romney.

Skillnaden mellan bakhållet påt Riordan i Kalifornien och det planerade på Romney i Massachusetts är att Riordans motståndare är ett ideologiskt lockande men politiskt oprövat kort, medan Romneys motståndare Swift är ideologiskt opålitlig och politiskt förbrukad.
Amerika Nu Amerika Nu Amerika Nu

Amerika.Nu - USA utan ursäkter

Photos from the U.S.: Picture America