Amerika.Nu är en oregelbundet uppdaterad webskrift som med en konservativ prägel kommenterar samtidens USA.


Tio senaste:

Valvaka 2008

Vådan av att avväpna laglydiga medborgare

Giuliani och Menino - mer som varandra än andra

Valvaka 2006: Kongressval, delstatsval, folkomröstningar

I Wal-Mart finns det sex Amerika

Djävulen bär Prada

Invånare och väljare i USA

Uppsagd i USA.

Kom. Hem. Nu.

Metros vulgära chefer väcker avsky

Om Amerika.NuKRIGET

Vad sägs om "arabisk muslim"?

020418

Det visade sig att en av de arabiska muslimer som amerikanska styrkor grep i Afghanistan är amerikansk medborgare, tack vare att han föddes i Louisiana. Visserligen var ingen av hans föräldrar amerikanska medborgare och de flyttade mycket snart tillbaka Arabien, men USA erkänner medborgarskap åt alla som föds inom landets gränser. Överdrivet generöst kan tyckas, men det är en rak och enkel regel och vida bättre än många andra tänkbara medborgarlagar.

Det faktum att den arabiska muslimen i fråga fötts i Louisiana inledde en del rubriksättare i oemotståndliga frestelser. Snabbt tillskrevs den arabiska muslimen beteckningar som "The Cajun Taliban" och "The Ragin' Cajun". Cajuner kallas en franskättad stam som hållit liv i gamla franskkoloniala traditioner och sedvänjor. Cajunerna var inte roade över att kopplas i hop med den arabiska muslimen. Det påpekades att man inte är cajun bara för att man fötts i Louisiana. Vidare är namnet "Ragin' Cajuns" varumärkesskyddat som smeknamn för University of Louisiana-Lafayettes idrottslag.

Vad som gjorde incidenten särskilt humoristisk är att ett av de cajunskämtande bolagen var politiskt hyperkorrekta Time Magazine.

Det är naturligtvis inget fel med rubriksättare som tar ut svängarna och journalister som försöker peppa upp sina artiklar. Men journalister har även ett ansvar att vara informativa (duh) och i det här fallet hade det otvivelaktigt varit bättre att beteckna den arabiska muslimen i fråga som arabisk muslim. Dels därför att det hade varit korrekt, dels därför att det på ett enkelt sätt förklarat likheten med de 19 arabisk-muslimska terrorister som attackerade USA den elfte september 2001. Det var trots allt deras dåd som föranledde amerikanarna att befria Afghanistan från Osama bin-Ladens arabisk-muslimska tyranni och, som ett led i den processen, gripa den arabiska muslimen som försynen försett med ett amerikansk medborgarskap.
Amerika Nu Amerika Nu Amerika Nu

Amerika.Nu - USA utan ursäkter

Photos from the U.S.: Picture America