Amerika.Nu är en oregelbundet uppdaterad webskrift som med en konservativ prägel kommenterar samtidens USA.


Tio senaste:

Valvaka 2008

Vådan av att avväpna laglydiga medborgare

Giuliani och Menino - mer som varandra än andra

Valvaka 2006: Kongressval, delstatsval, folkomröstningar

I Wal-Mart finns det sex Amerika

Djävulen bär Prada

Invånare och väljare i USA

Uppsagd i USA.

Kom. Hem. Nu.

Metros vulgära chefer väcker avsky

Om Amerika.NuPOLITIK

Dagen efter dagen efter

2002-11-07

Vad kan republikanerna göra med sin nyfunna makt? Vad måste demokraterna göra åt sitt sargade parti? Plus en liten bit "vad var det jag sa?".

Det oväntade valresultatet har utlöst ett utbrett ojande inom det demokratiska partiet. Dels förs en diskussion om vilken politik som demokraterna bör föra i krigets USA. Dels förs en debatt om vilken ideologi som bör sätta prägel på partiet: En mer progressiv än dagens, eller en mer moderat? Den tredje frågan är om valresultatet berodde på svag demokratisk opposition, eller på Bushs populäritet i krigets kölvatten.

I realiteten kan inte partiet på riksnivå välja bort endera ideologin, det måste ha fortsatt utrymme för bägge fårorna för att ha någon chans alls att konkurrera med republikanerna.

Det skulle dock inte förvåna mig om partiet nästa gång går till val på ett mer vänsterpolitiskt program, inte för att ett sådant skulle vara mer populärt bland väljarna, utan för att det skulle vara mer tilltalande för partiets fotfolk, partiaktivister som kommer att vara extremt stridslystna efter två år av republikansk dominans i huvudstaden.

Den för demokraterna svåraste inrikespolitiska uppgiften blir att utarbeta ett alternativ till Bushs skattepolitik. I tre års tid har Bush drivit sina motståndare på flykt med ett förslag som ursprungligen stämplades som extremt och omöjligt. Förslaget motiverades ursprungligen som ett sätt att ge tillbaka pengar från det då stora budgetöverskottet. När ekonomin försvagades och överskotten snabbt förvandlades till växande underskott kom det i stället att tjäna som grunden i Bushs konjunkturpolitik. Skattesänkningen, som röstades igenom av kongressen förra året, har givit Bush ett svårutplånat politiskt kapital i det republikanska partiet, samtidigt som det har berövat demokraterna möjligheten att finansiera nya eller utvidgade federala utgiftsprogram.

Det är inte troligt att väljarkåren inom överskådlig framtid kommer att gå med på en skattehöjning, däremot kommer den kanske att kunna lockas över av ett skatteförslag som totalt sett är mindre än Bushs, men som ger mer åt låg- och medelinkomsttagare.

Gissningsvis kommer en demokratisk återkomst att hänga mindre på specifik sakpolitik och mer på framväxten av en karismatisk och dynamisk politiker som kan förmedla en medryckande och lagom vag vision som tilltalar fler än de redan frälsta.

Gissningsvis kommer det inte heller räcka med att demokraterna rycker upp sig, det kommer antagligen också att krävas republikanska snedsteg och misslyckanden. Lyckligtvis för demokraterna rymmer de segerrusiga republikanernas många ambitiösa program embryon till överdrivet högerradikala lagar och budgetprioriteringar.

Efter skattesänkningarna är utnämningen av konservativa domare den stora fråga som förenar hela den vidsträckta republikanska familjen. Högsta prioritet kommer att ges åt skapandet av Bushs hett eftertraktade säkerhetsdepratement. Efter det kommer en rad olika frågor som tilltalar olika fraktioner inom partiet:

För en talrik och hårdför minoritet av de republikanska väljarna står påtagliga inskränkningar av aborträtten överst på listan. För s.k. K-Street-republikaner torde en reform av skadståndslagstiftningen vara av störst betydelse, medan andra fraktioner kommer att puffa för oljeborrning i Alaskas ödemarker. Eller partiell privatisering av pensionsfonderna i Social Security. Och så vidare.

Presidenten gör säkrast i att med omsorg välja vilka lagförslag han vill spendera sitt politiska krut på. Varje konservativt lagförslag som kongressen röstar igenom för med sig risken för en rekyl bland mittenväljarna.

Det är inte svårt att föreställa sig händelseutvecklingar som allvarligt kan skada Bushs och republikanernas väljarstöd:

Om konflikten med Irak inte är löst på ett för USA fördelaktigt vis 2004 så kommer den att vara en belastning för Bush och republikanerna. Som bekant är Saddam Hussein en mästare på att överleva.

Delstaternas stora underskott leder till impopulära nerskärningar eller skattehöjningar - och republikanerna får ta smällen på riksnivå.

Stora eller små miljökatastrofer - verkliga eller inbillade - skrämmer mittenväljare. Bushs regering kommer knappast att ha en chans att parera det politiska utfallet av en sådan utveckling.

En gigantisk skandal i den federala byråkratin. Bushs förkärlek för hemlighetsmakeri och många republikanskt sinnade storbolagsintressens törstande efter lukrativa försvarkontrakt ger en sådan skandal både jordmån för att inträffa och för att ge demokraterna politisk skjuts.

Allt som krävs för att sopa bort republikanerna från makten är en röstförskjtuning på ett par tre procentenheter i en handfull delstater. Republikanerna har med tisdagens valresultat givits ett oväntat och efterlängtat tillfälle att berika USA med en sund konservativ politik. Men om tillfället slarvas bort kan partiet lätt begravas av missnöjda väljare 2004.

Och nu..."Vad var det jag sa?". I januari i år skrev Expressen på ledarplats:

"Många politiska bedömare i USA menar att terrorkriget paradoxalt nog kan gynna demokraterna. Attacken den 11 september samlade amerikanerna kring gemensamma värden och gemensamt ansvar för medmänniskor. Det är inte lika lätt att bara bry sig om sitt.

Bush har inte lyckats anpassa sitt budskap till denna för Amerika nya inställning till samhället och i förlängningen till stat och myndigheter."

Du kan läsa hela Expressens ledare här och min kommentar här.

Expressens oförmåga att förstå sig på stämningarna i USA beror antagligen på att tidningen - i likhet med svenska och förmodligen europeiska media i övrigt - inte kan lyfta blicken bortom Manhattanvänsterns gnäll och utopiska fantasier.
Amerika Nu Amerika Nu Amerika Nu

Amerika.Nu - USA utan ursäkter

Photos from the U.S.: Picture America