Amerika.Nu är en oregelbundet uppdaterad webskrift som med en konservativ prägel kommenterar samtidens USA.


Tio senaste:

Valvaka 2008

Vådan av att avväpna laglydiga medborgare

Giuliani och Menino - mer som varandra än andra

Valvaka 2006: Kongressval, delstatsval, folkomröstningar

I Wal-Mart finns det sex Amerika

Djävulen bär Prada

Invånare och väljare i USA

Uppsagd i USA.

Kom. Hem. Nu.

Metros vulgära chefer väcker avsky

Om Amerika.NuSAMHäLLE

America U. allt populärare

2002-11-18

Vare sig terrorattackerna, kriget mot terrorn eller rädslan för polisövervakning eller represalier har skrämt bort utländska studenter från amerikanska universitet. Enligt Institute of International Education ökade i själva verket antalet utländska studenter vid amerikanska universitet med 6,4% till 582 996 för läsåret 2001-2002, det högsta antalet någonsin.

Relativt dramatiska minskningar i antalet studenter noterades för en handfull länder i Mellanöstern, men det bortfallet kompenserades mer än väl av studenter från andra länder.

Indien är numera det land som har flest studenter i USA, med de tre tidigare årens etta Kina på andra och Korea på tredje plats. Tillsammans utgör studenter från de tre länderna nästan en tredjedel av de utländska studenterna vid amerikanska universitet. Kanada och Mexiko är de icke-asiatiska länder som skickar flest studenter till USA. Totalt kommer 56% av de utländska studenterna från Asien, 14% från Europa, 12% från Latinamerika, 7% från Mellanöstern, 6% från Afrika och 5% från Nordamerika och Oceanien.

De populäraste utbildningarna är ekonomi-, ingenjörs- och matematik- och datautbildningar, vilka tillsammans lockar 48% av studenterna.

University of Southern California är det universitet med flest utländska studenter (5 950), följt av University of New York (5 504), Columbia (5 116), Purdue (4 695), University of Texas at Austin (4 673)och Boston University (4 412).

Enligt det amerikanska handelsdepartementet är universitetsutbildning av utländska studenter USAs femte största tjänsteexport, värd ca $12 miljarder om året. För universitet anses utländska studenter särskilt lönsam,ma då de i mindre utsträckning än inhemska studenter är berättigade till bidrag och stipendier från skolorna.
Amerika Nu Amerika Nu Amerika Nu

Amerika.Nu - USA utan ursäkter

Photos from the U.S.: Picture America