Översättningar av de statistiska begreppen i U.S. Census 2000

Vad som kanske är mest förbryllande för en icke-amerikan är rasbegreppen. Så här definierar U.S.C.B. ras:
Race is a self-identification data item in which respondents choose the race or races with which they most closely identify.

Folkräkningens korta svarsformulär (pdf).
Folkräkningens långa svarsformulär (pdf).

Population, 2001 estimate: Uppskattat antal invånare, 2001.

Population, 2000: Antal invånare 2000.

Population, percent change, 1990 to 2000: Befolkningsförändring i procent, 1990 - 2000.

Persons under 5 years old, percent, 2000: Andel personer ynge än fem år.

Persons under 18 years old, percent, 2000: Andel personer yngre än 18 år.

Persons 65 years old and over, percent, 2000: Andel personer 65 och äldre.

Female persons, percent, 2000: Andel kvinnor, procent.

White persons, percent, 2000: Andel vita personer (personer av europeisk härkomst) .

Black or African American persons, percent, 2000: Andel svarta personer (personer som härstammar från Afrika, söder om Sahara).

American Indian and Alaska Native persons, percent, 2000: Andel indianer och eskimåer/inuiter.

Asian persons, percent, 2000: Andel personer av asiatisk häkomst.

Native Hawaiian and Other Pacific Islander, percent, 2000: Andel personer av som härstammar frå Hawaii eller andra stillahavsör.

Persons reporting some other race, percent, 2000: Andel personer som tillhör någon annan ras.

Persons reporting two or more races, percent, 2000: Andel personer som uppger sig tillhöra mer än en ras.

Persons of Hispanic or Latino origin, percent, 2000: Andel personer av spansk eller latinamerikansk härkomst eller kulturtillhörighet. Hispanics betraktas inte som en separat ras utan kan tillhöra vilken ras som helst.

White persons, not of Hispanic/Latino origin, percent, 2000: Andel vita av icke-Hispanisk härkomst..

Living in same house in 1995 and 2000, pct age 5+, 2000: Andel personer äldre än fem år som bodde i samma bostad 1995 och 2000..

Foreign born persons, percent, 2000: Andel personer födda utomlands.

Language other than English spoken at home, pct age 5+, 2000: Andel personer äldre än fem som talar annat språk än engtelska hemma..

High school graduates, percent of persons age 25+, 2000: Andel personer 25 och äldre som har "High School"-examen.

Bachelor's degree or higher, pct of persons age 25+, 2000: Andel personer 25 och äldre som har "Bachelor"-examen (fyraårig universitetsutbildning).

Persons with a disability, age 5+, 2000: Andel personer med någon form av handikapp.

Mean travel time to work, workers age 16+ (minutes), 2000: Genomsnittlig pendlingstid till jobbet (minuter).

Homeownership rate, 2000: Andel egnahemsägare.

Housing units in multi-unit structures, percent, 2000: Andel bostäder i flerhushållshus.

Median value of owner-occupied housing units, 2000: Medianvärdet för egnahemsbostad.

Households, 2000: Antal hushåll.

Persons per household, 2000: Antal personer per hushåll.

Per capita money income, 1999: Per kapita-inkomst, 1999.

Median household money income, 1999: Medianhushållsinkomst, 1999.

Persons below poverty, percent, 1999: Andel personer under det federala fattigdomsstrecket, 1999.

Housing units, 2000: Antal bostäder.